Adwokat Jakub Borzymowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Po zdaniu egzaminu adwokackiego uzyskał wpis na listę adwokatów. Wcześniej związany z uznanymi krakowskimi kancelariami adwokackimi o profilu ogólnym, w dotychczasowej karierze zdobywał ponadto doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, zajmując się kompleksową obsługą prawną zarówno dużych spółek różnych sektorów rynkowych jak również małych i średnich przedsiębiorców jako prawnik in-house i doradca zewnętrzny.

Biegle posługuje się językiem angielskim, świadcząc również pomoc prawną w tym języku. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Catholic University of America w Waszyngtonie.

Prywatnie miłośnik sportu w każdej postaci.