Prawo karne

  • obrona i reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego, przed sądem pierwszej i drugiej instancji,
  • apelacje w sprawach karnych i wykroczeniowych,
  • środki karne,
  • odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego,
  • formułowanie wniosków o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • prywatne i subsydiarne akty oskarżenia,
  • reprezentacja pokrzywdzonych,
  • inne.