Prawo gospodarcze

  • redagowanie korespondencji handlowej,
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
  • sporządzanie projektów dokumentów korporacyjnych (umowy spółki, statuty, uchwały, protokoły zgromadzeń wspólników, wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego),
  • przygotowywanie lub analiza projektów umów handlowych,
  • windykacja należności od ich nierzetelnych kontrahentów (wezwania do zapłaty, pozwy).