Prawo cywilne

 • zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności,
 • droga konieczna,
 • postępowanie wieczysto księgowe,
 • postępowanie rozgraniczeniowe,
 • zniesienie współwłasności,
 • naruszenie posiadania,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • umowy cywilnoprawne, postępowania o zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie,
 • czyny niedozwolone etc.,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • dochodzenie odszkodowań – wypadki komunikacyjne, szkody osobowe i rzeczowe,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • powództwa przeciwegzekucyjne.